Een echt duurzame wereld

InnoPV gelooft in een echt duurzame wereld. Die kunnen we waarmaken als we ons daar met elkaar voor inzetten. Als we het beste in elkaar naar boven halen. En als we ons openstellen voor de onuitputtelijke energiebronnen die we tot onze beschikking hebben.
Daarom werken wij hard om over vijf jaar een volledig transparante onderneming te zijn. Een onderneming die laat zien dat het mogelijk is om duurzame waarde te creëren en met respect – en zelfs met verwondering – om te gaan met de wereld en haar bewoners.

Samen de vruchten plukken

We werken keihard om impact te maken en willen dat iedereen hier de vruchten van plukt. Dit doen wij door mensen en organisaties te adviseren over de voor hen beste vormen van groene energie. Concreet helpen wij hen bij het aanschaffen en implementeren van zonnepanelen en andere duurzame middelen. Daarbij scheppen wij eerlijke banen met bescheiden maar eerlijke salarissen, streven we een eerlijker verdeling van welvaart na door winsten duurzaam te herinvesteren en zullen op alle gebieden maximaal inzetten op innovatie die dit alles sneller mogelijk maakt,

Waar wij voor staan

Ons verhaal

3 decennia duurzaam

Als we het verhaal van InnoPV willen vertellen, moeten we zo’n 30 jaar terug in de tijd. Toen de natuur-, buitenleven- en botenliefhebber Pascal van Droogenbroeck via het Gymnasium in de bouwwereld terecht kwam, ontdekte hij hoe je door duurzaam te bouwen energie bespaart en je investering rendabeler maakt. Op deze manier behaal je meer winst (profit) én draag je tegelijkertijd bij aan een beter milieu (planet).

Een voorspelling

De ontdekking dat bewust ondernemen de weg is naar een betere wereld resulteerde in een lange en brede carriere in duurzame ontwikkeling, waarin verdieping, innovatie en verbinding altijd de basis vormde. In 2013 voorspelde Pascal dat de markt binnen afzienbare tijd rijp zou zijn voor een volgende stap: energieneutraal wonen en werken haalbaar voor ieder gezin en kantoor. InnoPV werd geopend om gezinnen en bedrijven op een goede en vertrouwde manier aan te sluiten.

Groene blauwdruk

In de wereld van duurzaamheid is de focus vaak zo erg op het milieu gericht, dat de derde P people – naast planet en profit) soms wordt vergeten. InnoPV wil een voorbeeld sociale onderneming zijn die laat zien dat het wel degelijk is mogelijk om de 3 P’s volledig in balans te hebben. Op deze manier willen we de wereld een groene blauwdruk geven.

Ik wil groene energie

Wil je het liefst vandaag nog je huis energieneutraal maken? Wil jij profiteren van zonne-energie die niet alleen beter is voor het milieu, maar ook goedkoper? Geweldig dat je het licht hebt gezien ;-). Je kunt op ons rekenen.

Contact opnemen

De wereld rekent op je

Pascal van Droogenbroeck

‘Wij werken keihard om de wereld een groene blauwdruk te geven.’

Pascal van Droogenbroeck / Oprichter InnoPV